Önskar ni hjälp Ring eller skriv Tel: 031-968840

Tillgänglighetsanpassning

Genom samarbete med representanter från handikapporganisationer och ungdomshabilitering har vi analyserat vad av vad i vår lekutrustning som kan anses vara lämpligt för barn som drabbats av någon form av funktionshinder.

Det är inte enkelt att göra tydliga gränsdragningar av vad som är lämpligt eller inte beroende på den typ och grad av begränsning individen har.