Önskar ni hjälp Ring eller skriv Tel: 0555-307 20

Miljö / Säkerhet

Miljöpolicy

Slottsbro AB levererar park och lekutrustning. Företaget producerar denna utrustning i företrädelsevis Sibirisk lärk. Slottsbro AB skall uppfylla sina kunders förväntningar på en miljöcertifierad leverantör.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Kontinuerligt förbättra företagets påverkan på miljön, så långt detta är möjligt ur teknisk och ekonomisk aspekt
  • Minst uppfylla kraven i tillämplig miljölagstiftning, genom att bevaka förändringar i befintlig lagstiftning och nya lagar inom området
  • Så långt som möjligt förebygga miljöföroreningar vid produktion
  • Välja material som inte behöver behandlas eller underhållas med miljöpåverkande ämnen för att ha en lång livslängd
  • Utbilda och engagera personalen i ett aktivt miljöarbete

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Säkerhet
Vår lekutrustning uppfyller Europeisk Standard 1176 och testas av certifieringsföretaget TÜV Produkt Service i Hamburg.

Vi certifierar all ny lekutrustning som utvecklas på företaget. Tänk på att alltid se efter vilka säkerhetsytor som krävs för lekredskapet samt att underlaget är rätt beskaffat.